Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Nya föreskrifter om dokumentation i socialtjänsten

Nya föreskrifter om dokumentation i socialtjänsten

Socialstyrelsen har publicerat nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2015.

​Syftet med den nya författningen är att uppnå en mer enhetlig och väl strukturerad dokumentation som bland annat kan stödja uppföljning, styrning och förbättringsarbete. Den är också en viktig del i arbetet med att utveckla en nationell informationsstruktur och ett nationellt fackspråk för vård och omsorg.

Gäller för verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Författningen gäller för kommunala och enskilda verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den gäller också för Statens institutionsstyrelse (SiS).

Nyheten i sin helhet på Socialstyrelsens webbplats

SOSFS 2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS på Socialstyrelsens webbplats

SOSFS 2014:5 på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt