Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Nya kunskapsstöd om lex Sarah

Nya kunskapsstöd om lex Sarah

Med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013 har vissa ändringar gjorts i bestämmelser rörande lex Sarah. Därför har Lex Sarah – handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah uppdaterats. Socialstyrelsen har i samband med detta även gett ut ett nytt meddelandeblad.

​Med anledning av att den nya tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013 har vissa ändringar gjorts i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah genom SOSFS 2013:16. Därför har Lex Sarah – handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah uppdaterats. Socialstyrelsen har i samband med detta även gett ut ett nytt meddelandeblad.

Lex Sarah – handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah är tänkt att ge nämnder, enskilda verksamheter och SiS stöd i tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah. Innehållet bygger i huvudsak på lagstiftning, förarbeten, rättsfall och JO-uttalanden.

Lex Sarah – handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Lex Sarah – meddelandeblad som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt