Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Nytt kunskapsstöd ger exempel på kodning av HIV-infektion

Nytt kunskapsstöd ger exempel på kodning av HIV-infektion

Anvisningar vid kodning av HIV-infektion är ett nytt kunskapsstöd som ger exempel på hur man kodar patienter med HIV-infektion med och utan behandling med virushämmande medel.

​Anvisningar vid kodning av HIV-infektion ger exempel på hur man kodar patienter med HIV-infektion med och utan behandling med virushämmande medel.

HIV-infektion är en kronisk virusinfektion i vita blodkroppar. I princip finns ingen botande behandling som dödar allt virus, utan behandlingen med virushämmande medel syftar till att hindra virus att föröka sig. De senare årens moderna och effektiva virushämmande behandling har lett till att de flesta patienter i Sverige med kronisk HIV-infektion inte har symtom på immunbrist. Patienter som får farmakologisk långtidsbehandling kontrolleras regelbundet.

Anvisningar vid kodning av HIV-infektion på Socialstyrelsens webbplats

Anvisningar vid kodning av HIV-infektion som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt