Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Nytt tema om hbtq på Kunskapsguiden

Nytt tema om hbtq på Kunskapsguiden

Att bryta mot normer när det gäller sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck kan påverka vår hälsa på ett negativt sätt. I det här nya temat hittar du som jobbar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård stöd för att kunna ge alla de personer du möter ett likvärdigt bemötande och tillgång till rätt insatser och behandling.

​Det kan vara svårt att se kopplingen mellan vardagliga individuella handlingar och strukturella mönster. Om du jobbar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver du vara medveten om maktstrukturer. Det kan hjälpa dig att förstå vilken position de individer som du träffar har i samhället, och hur det påverkar relationen mellan dig och den som sitter framför dig.

I temat kan du läsa mer om hbtq och om att bryta mot normer. Du hittar också länk till webbutbildningen Att synliggöra normer inom socialtjänsten utifrån ett hbtq-perspekiv.

Till temat om hbtq på fliken Missbruk och beroende på Kunskapsguiden