Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Nytt tema om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Nytt tema om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Ett nytt tema på Kunskapsguiden handlar om mänskliga rättigheter och tar upp centrala delar i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

​De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. Personer med funktionsnedsättning har rätt att vara delaktiga i samhället och att kunna leva ett självständigt liv. Stödet till enskilda personer och samhället i stort ska utformas så att personer med funktionsnedsättning kan leva som andra.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning syftar till att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Den fokuserar på icke-diskriminering och listar nödvändiga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Centrala delar i konventionen

Delarna i konventionen kompletterar varandra och man måste förhålla sig till den i sin helhet. Men några centrala delar och principer handlar om

  • Rätt att leva självständigt och att delta i samhället
  • Tillgänglighet
  • Självbestämmande och rättskapacitet
  • Rätt till bästa möjliga hälsa
  • Barnets rättigheter.

Läs mer om dessa delar i temat Mänskliga rättigheter.

Temat Mänskliga rättigheter