Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Ökat antal drogrelaterade dödsfall

Ökat antal drogrelaterade dödsfall

Antalet drogrelaterade dödsfall som rapporteras in till Socialstyrelsens dödsorsaksregister har ökat kraftigt det senaste året, både bland kvinnor och män. Det visar rapporten Dödsorsaker 2014 som är utgiven av Socialstyrelsen.

​För att ett dödsfall ska räknas som drogrelaterat måste drogmissbruk, beroende eller förgiftning med narkotika nämnas som underliggande eller bidragande dödsorsak på dödsorsaksintyget som utfärdas av läkare.

2013 rapporterades 589 drogrelaterade dödsfall till Socialstyrelsens dödsorsaksregister och 2014 hade antalet stigit till 765, vilket motsvarar en ökning med 30 procent.

– Det är en kraftig ökning. Den kan bero på ett ökat missbruk, men dödsorsaksstatistiken kan också påverkas av exempelvis förändrade analysmetoder inom rättsmedicinen, säger Jesper Hörnblad, utredare vid Socialstyrelsen.

Självmord vanligast bland äldre män

I dödsorsaksregistret finns även information om självmord. Rapporteringen visar att självmord är vanligast bland äldre män. Efter 75 års ålder sker en ökning och högst andel självmord sker i gruppen män över 80 år. Kvinnor har den högsta andelen självmord i gruppen 50-54 år.


Det totala antalet självmord i befolkningen är relativt konstant. Under 80- och 90-talen skedde en minskning, men sedan 2000-talets början har den nedåtgående trenden avstannat något. Siffran för 2014 är 22 självmord per 100 000 män och 10 självmord per 100 000 kvinnor om man inkluderar även dödsfall med oklart uppsåt, det vill säga även osäkra självmord.

Dödsorsaker 2014 på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt