Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Oklart om motiverande samtal har effekt vid missbruksproblem

Oklart om motiverande samtal har effekt vid missbruksproblem

Det går inte att avgöra om motiverande samtal har bättre eller sämre effekt än sedvanlig behandling eller andra aktiva behandlingar för behandling av missbruksproblem. Däremot visar motiverande samtal små effekter på missbruk på upp till ett års sikt jämfört med ingen behandling.

​Motiverande samtal, motivational interviewing, MI, är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. Det går inte att dra några slutsatser om tekniken motiverande samtal har några effekter i sig eller om effekten på missbruk på kort sikt har att göra med att patienten till exempel uppmärksammas eller får komma på återbesök. Det visar en systematisk översikt från Cochrane collaboration som Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, granskar och kommenterar.

MI bygger på fyra principer: visa empati, uttrycka motstridiga känslor, stärka patientens egen förmåga att genomföra förändringar samt att reducera patientens eget motstånd till förändring. MI-metoden kan ges som korta enskilda samtal, vanligtvis 1-4 sessioner, men kan även kombineras med andra insatser.

Motiverande samtal för personer med missbruksproblem på SBU:s webbplats

Motiverande samtal för personer med missbruksproblem som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt