Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt PID-preventiva insatser mot droger

PID-preventiva insatser mot droger

PID – preventiva insatser mot droger är ett projekt som pågick 2015-2016. Projektet startade utifrån ett behov av att öka kompetensen kring missbruk för de som i sitt arbete möter ensamkommande barn och unga. PID är framtaget av Malmö stad.

​Syftet med PID är att öka kompetensen kring att förebygga missbruk, upptäcka missbruk och att hantera missbruk bland ensamkommande på ett bra sätt. Projektet resulterade i Handbok – preventiva insatser mot droger. Handboken vänder sig till den som möter ensamkommande barn och unga i sitt arbete eller i sitt uppdrag.

Handboken kompletteras också med en film, som även innehåller ett avsnitt kring olika drogers kännetecken och skadeverkningar.

PID – preventiva insatser mot droger på Malmö stads webbplats