Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Partnerskapet – nytt tema om samverkan för en kunskapsbaserad socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård

Partnerskapet – nytt tema om samverkan för en kunskapsbaserad socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård

Partnerskapet är en samverkansform mellan Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och de regionala samverkans- och stödstrukturerna, RSS. Inom partnerskapet samverkar regional och nationell nivå kring frågor om kunskapsstyrning och kunskapsutveckling inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.

​Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans med representanter för de regional samverkans- och stödstrukturerna, RSS, tagit fram en modell för samverkan på regional nivå om kunskapsutveckling inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård. Arbetet har resulterat i ett partnerskap mellan Socialstyrelsen, SKL och de regionala samverkans- och stödstrukturerna som väljer att vara med.

Partnerskapets vision

Partnerskapet ska bidra till ökad samverkan, dialog och samordning av initiativ som kan bidra till behovsanpassad kunskapsutveckling, bättre stöd för implementering och effektivare kunskapsstöd.

Partnerskapets ledord är: Rätt stöd, på rätt sätt, i rätt tid.

Mer om partnerskapet på Kunskapsguiden