Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Patienter nöjda med samtal om ohälsosamma levnadsvanor

Patienter nöjda med samtal om ohälsosamma levnadsvanor

Ohälsosamma levnadsvanor bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Men en ny undersökning visar att de flesta patienter är positiva till att samtala med vården om sina vanor och få hjälp att förändra dem. Nio av tio som fått råd kring tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet eller ohälsosamma matvanor är nöjda.

​Att leva ohälsosamt ökar risken för cancer, diabetes och hjärt- och kärl-sjukdomar. I Sverige beräknas varannan kvinna och två tredjedelar av alla män ha minst en ohälsosam levnadsvana. I syfte att förebygga sjukdom publicerade Socialstyrelsen 2011 riktlinjer till vården med rekommendationer om att erbjuda patienter stöd för att förändra ohälsosamma levnadsvanor, främst genom olika former av rådgivande samtal.

Positiva till samtal

Den utvärdering av riktlinjerna som nu gjorts visar att fyra av fem patienter är positiva till att samtala med vården om sina ohälsosamma levnadsvanor. Stödet är också starkt bland chefer och anställda inom vården. Åtta av tio tycker det är viktigt att arbeta med levnadsvanor.

Utvärderingen visar att det sjukdomsförebyggande arbetet har etablerats men att landstingen kommit olika långt. De flesta har behandlat riktlinjerna på ledningsnivå, vissa har etablerat särskilda mottagningar för levnadsvanor och personalen har oftast informerats och utbildats.

Nyheten i sin helhet på Socialstyrelsens webbplats

Nationella riktlinjer – utvärdering 2014 – sjukdomsförebyggande metoder – rekommendationer, bedömningar och sammanfattning på Socialstyrelsens webbplats

Nationella riktlinjer – utvärdering 2014 – sjukdomsförebyggande metoder – rekommendationer, bedömningar och sammanfattning som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Nationella riktlinjer – utvärdering 2014 – sjukdomsförebyggande metoder – indikatorer och underlag för bedömningar på Socialstyrelsens webbplats

Nationella riktlinjer – utvärdering 2014 – sjukdomsförebyggande metoder – indikatorer och underlag för bedömningar som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt