Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Personer som frivilligt vistas på institution har ökat med över 30 procent på ett år

Personer som frivilligt vistas på institution har ökat med över 30 procent på ett år

Boende, institutionsvård och anhörigstöd – insatser år 2014 redovisar statistik om socialtjänstinsatser som getts till personer på grund av bland annat hemlöshet, anhörigs missbruk eller hot om våld. Kunskapsstödet visar bland annat att personer som frivilligt vistas på institution har ökat med över 30 procent på ett år.

​Boende, institutionsvård och anhörigstöd – insatser år 2014 redovisar statistik om socialtjänstinsatser som getts till personer på grund av bland annat hemlöshet, anhörigs missbruk eller hot om våld. Bland dessa personer har antalet som frivilligt vistas på institution ökat med över 30 procent på ett år.

Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik, SOS. Den innehåller uppgifter om de insatser som är individuellt behovsprövade och som beslutats enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. De insatser socialtjänsten ger utan biståndsbeslut ingår inte.

Boende, institutionsvård och anhörigstöd – insatser år 2014 på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt