Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Personligt ombud – nytt tema som stöd för introduktion och repetition

Personligt ombud – nytt tema som stöd för introduktion och repetition

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som behöver hjälp att påverka sin livssituation och kunna blir mer delaktiga i samhälllet. Temat ger en bild av vad personligt ombud är och vad som ingår i rollen. Innehållet är tänkt att fungera både som introduktion och repetition för dig som är personliga ombud, chef eller i  annan funktion.

​Personligt ombud är ett stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar som behöver hjälp att påverka sin livssituation och kunna blir mer delaktiga i samhället. Ombuden fungerar som stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer som den enskilde behöver ha kontakt med.

Temat på Kunskapsguiden ger en bild av vad personligt ombud är och vad som ingår i rollen. Innehållet är tänkt att fungera både som introduktion och repetition för dig som är personligt ombud, chef eller i annan funktion som behöver få förståelse för hur verksamheten med personligt ombud fungerar.

Under temat kan du bland annat ta del av grundläggande information om verksamheten med personligt ombud, uppdrag och ansvar, att arbeta som personligt ombud, rapportera systemfel och brister, bemötande och delaktighet, återhämtning och etik.

I anslutning till temat på Kunskapsguiden finns även en webbutbildning om personligt ombud. Temat och webbutbildningen kompletterar varandra.

Mer om Personligt ombud på Kunskapsguiden