Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Personligt ombud – webbutbildning för introduktion och repetition

Personligt ombud – webbutbildning för introduktion och repetition

Personligt ombud är en webbutbildning för dig som är ny i rollen eller som behöver repetition och förståelse för i vilket sammanhang personligt ombud verkar och vad rollen innebär. Webbutbildningen är framtagen av Socialstyrelsen.

​Webbutbildningen Personligt ombud ger en introduktion om i vilket sammanhang ett personligt ombud verkar och vad rollen innebär. Utbildningen fungerar som introduktion och repetition för dig som är ny i rollen eller som redan arbetar som personligt ombud, är chef eller i annan funktion som behöver få förståelse för hur verksamheten med personligt ombud fungerar.

Utbildningen som är framtagen av Socialstyrelsen är ett komplement till temat om personligt ombud som finns på Kunskapsguiden.se. Webutbildningen ersätter inte den fysiska utbildningen för personliga ombud som Socialstyrelsen erbjuder.

Utbildningens upplägg och innehåll

Utbildningen består av fyra moduler och innehåller fakta, animerad film och interaktiva övningar:
  • Att arbeta som personligt ombud: tar upp grunderna, ex. vad personligt ombud gör, varför personligaombud finns, uppdrag, ansvar och hur ombudet kan arbeta.
  • Din roll som personligt ombud: rollen, vad som förväntas av ett ombud och hur PO kan arbeta med andra parter för att stötta klienten.
  • Egenmakt och delaktighet: hur ombudet kan arbeta för att uppmuntra och stötta klienten att klara saker själv och bli mer självständig. Man får också veta mer om egenmakt, delaktighet och återhämtning.
  • Rapportera brister: hur personliga ombud kan arbeta med rapportering av systemfel och brister vad gäller den enskildes tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service. Du får också veta när ombud ska rapportera och inte, och hur rapporteringen går till.