Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Primärvårdens insatser för patienter med kroniska sjukdomar

Primärvårdens insatser för patienter med kroniska sjukdomar

Rapporten Hur går det för patienten med kronisk sjukdom – verktyg för en fördjupad uppföljning inom primärvård pekar på möjligheter att med befintliga källor beskriva primärvårdens insatser för ett antal kroniska sjukdomar och de förutsättningar som finns för att utveckla uppföljningen inom detta område. Rapporten är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​Rapporten Hur går det för patienten med kronisk sjukdom – verktyg för en fördjupad uppföljning inom primärvård pekar på möjligheter att med befintliga källor beskriva primärvårdens insatser för ett antal kroniska sjukdomar och de förutsättningar som finns för att utveckla uppföljningen inom detta område. Rapporten är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

En del i det pågående utvecklingsarbetet i primärvården är att förbättra redovisningen av vårdens innehåll.  Av särskilt intresse är data kring primärvårdens insatser för patienter med kroniska sjukdomar, eftersom det i dessa fall handlar om en rad åtgärder under en längre tidsperiod.

Under 2014 inleddes ett landstingsgemensamt arbete för att kartlägga tillgång på data om primärvårdens insatser vid ett antal vanliga kroniska sjukdomar. Efter en inledande förstudie genomfördes en enkätundersökning till landstingen för att kartlägga datakällor och förutsättningar att samla data till relevanta kvalitetsindikatorer. En fördjupad undersökning genomfördes för sex diagnosgrupper: hypertoni, förmaksflimmer, hjärtsvikt, astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, och osteoporos. Parallellt genomfördes en intervjuundersökning i samtliga landsting för att belysa de aktuella förutsättningarna för att etablera en klinisk praxis grundad på bästa tillgängliga kunskap.

Hur går det för patienten med kronisk sjukdom – verktyg för en fördjupad uppföljning på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt