Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Rapport om könsskillnader i hälsa och vård

Rapport om könsskillnader i hälsa och vård

Hälso- och sjukvården gör ibland omotiverade skillnader mellan kvinnor och män – eller bortser från skillnader som är medicinskt relevanta. Resultatet blir felaktiga diagnoser och behandlingar. Det framgår av rapporten (O)jämställdhet i hälsa och vård som SKL presenterar.

​Alla människor har rätt att få en god vård, oavsett kön. Det innebär att diagnoser och behandlingar ska utgå från patientens faktiska behov, utan att snedvridas av föreställningar om kvinnor och män. Det innebär också att vården måste ta hänsyn till skillnader och könsspecifika behov som faktiskt finns och som bör beaktas.

Men så ser det inte alltid ut idag. Några exempel: Kvinnor har längre väntetid än män till operation av grå starr, får mindre hemtjänst än män vid Alzheimers sjukdom, har mer ont innan de blir opererade för smärta i ländryggen och får äldre och billigare mediciner än män.

Män får å andra sidan mer sällan höftprotes vid vissa höftfrakturer och färre män än kvinnor får patientutbildning vid bipolär sjukdom.

(O)jämställdhet i hälsa och vård är en reviderad och utvidgad version av den genusmedicinska kunskapsöversikt som SKL gav ut 2007.

Nyheten i sin helhet på SKL:s webbplats

(O)jämställdhet i hälsa och vård på SKL:s webbplats

(O)jämställdhet i hälsa och vård som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt