Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Rapporten E-hälsa i kommunerna visar att flera av de mål som uttrycktes i överenskommelsen mellan regeringen och SKL inte har uppnåtts

Rapporten E-hälsa i kommunerna visar att flera av de mål som uttrycktes i överenskommelsen mellan regeringen och SKL inte har uppnåtts

Rapporten E-hälsa i kommunerna visar att flera av de mål som uttrycktes i överenskommelsen mellan regeringen och SKL inte har uppnåtts. Rapporten innehåller uppföljningen av de nyckeltal som Socialstyrelsen på regeringens uppdrag tagit fram för att följa utvecklingen av e-hälsa i kommunerna.

​E-hälsa i kommunerna innehåller uppföljningen av de nyckeltal som Socialstyrelsen på regeringens uppdrag tagit fram för att följa utvecklingen av e-hälsa i kommunerna. Nyckeltalen är baserade på intentionerna i e-hälsostrategin från 2010, Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg, och de mål som uttrycktes i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 2013 om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.


Socialstyrelsen konstaterar bland annat att kommunerna behöver:

  • utveckla kompetensen för att hantera de juridiska och etiska frågorna i samband med införande av digitala tjänster 
  • påskynda införandet av digitala trygghetslarm
  • utveckla kompetensen för att installera och hantera de digitala trygghetslarmen 
  • påskynda införandet av NPÖ för att kunna dela patientjournaler med andra vårdgivare
  • fortsätta att utveckla strukturerad dokumentation inom samtliga områden inom socialtjänsten, i myndighetsutövning och i utförande verksamheter samt i den kommunala hälso- och sjukvården.


Det finns också behov av ytterligare stöd från staten för att fortsatt utveckla e-hälsoarbetet i kommunerna.

E-hälsa i kommunerna på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt