Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Regionala stödstukturer kan hjälpa kommunerna att hantera och analysera resultat från Öppna jämförelser

Regionala stödstukturer kan hjälpa kommunerna att hantera och analysera resultat från Öppna jämförelser

En skrift från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterar de regionala stödstrukturernas möjligheter att stötta kommunerna med Öppna jämförelser. Skriften innehåller exempel från fem regionala stödstrukturer.

​Många kommuner efterfrågar ett mer samlat regionalt stöd för att hantera och analysera sina resultat i Öppna jämförelser.

Skriften Öppna jämförelser – stöd i strategisk utveckling, socialtjänst lyfter fram och synliggör de regionala stödstrukturernas möjligheter att stötta kommunerna med Öppna jämförelser.

Skriften innehåller exempel från fem regionala stödstrukturer om vad och hur de gjort för att stimulera kommuner och landsting att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera sitt arbete.

Öppna jämförelser – stöd i strategisk utveckling, socialtjänst på SKL:s webbplats

Öppna jämförelser – stöd i strategisk utveckling, socialtjänst som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt