Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Reviderad handbok om att informera och göra patienten delaktig

Reviderad handbok om att informera och göra patienten delaktig

I den reviderade upplagan av Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig – handbok för vårdgivare, chefer och personal ges en samlad beskrivning av lagstiftning, föreskrifter och andra regler som gäller patientens ställning och rätten till information, delaktighet och kontinuitet.

​I en reviderad handbok om att informera och göra patienten delaktig beskrivs lagstiftningen om självbestämmande och informationens betydelse för delaktighet. De följande kapitlen behandlar de bestämmelser som mer specifikt reglerar patientens ställning, det vill säga hälso- och sjukvårdens skyldigheter att informera, ge patienten möjligheter att välja behandlingsalternativ och erbjuda ny medicinsk bedömning. Lagregleringen av vårdgaranti, val av vårdgivare och utförare, kontinuitet och samordning samt journalföring, sekretess och informationssäkerhet behandlas i särskilda kapitel. Handboken avslutas med kapitel om hantering av klagomål och patientens delaktighet i patientsäkerhetsarbete, exempel på etiska dilemman, Internet som informationskälla samt kvalitetsindikatorer och uppföljning.

Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig – handbok för vårdgivare, chefer och personal på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt