Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Rökningen minskar men sämre utveckling för narkotika – rapport om drogutvecklingen

Rökningen minskar men sämre utveckling för narkotika – rapport om drogutvecklingen

Drogutvecklingen i Sverige 2014 presenteras av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. I den återkommande rapporten följs ett antal indikatorer upp över tid och mycket tyder på att narkotikasituationen försämrats.

​En central indikator för att bedöma utvecklingen är den narkotikarelaterade dödligheten. Socialstyrelsen ger sedan många år ut ett index som mäter detta och indexet visar att narkotikarelaterade dödsfall har ökat med ca 50 procent sedan 1997. År 2013 var antalet avlidna det högsta någonsin; 589 personer. Värt att notera är att definitionen ändrades 2011, och med den tidigare definitionen skulle dödligheten ha ökat med 25 procent under samma period och dödsfallen uppgått till 462 år 2013.

Ungas narkotikaanvändning

När det gäller ungas narkotikaanvändning är källan CAN:s årliga undersökning Skolelevers drogvanor. Andelen skolungdomar som använt narkotika har varit relativt oförändrad under 2000-talet men inom gruppen som använt narkotika har andelen som använt i större omfattning (mer än 20 gånger) ökat.

Färre rökare

En tydlig positiv utveckling de senaste 25 åren är att andelen vuxna som röker sjunkit kraftigt, från cirka 35 till 20 procent sedan 1990-talets början. Dessutom är det idag endast hälften av rökarna som röker dagligen, att jämföra med tre fjärdedelar när rökningen överlag var vanligare. Bland ungdomar har användningen av både tobak och alkohol minskat kraftigt under 2000-talet.

Återkommande översikt

Drogutvecklingen i Sverige är en återkommande översikt om alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Kapitel om sniffning, dopning och tobak ingår också. Rapporten bygger på CAN:s undersökningar samt ett stort antal andra källor. Förra gången rapporten gavs ut var 2011.

Drogutvecklingen i Sverige 2014 som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt