Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Så ska de vårdrelaterade infektionerna bekämpas

Så ska de vårdrelaterade infektionerna bekämpas

Nästan var tionde sjukhussäng upptas av en patient med vårdrelaterad infektion. Förutom stort lidande för patienter så belastas sjukvården med ca 750 000 extra vårddagar till en kostnad av 6.5 miljarder kronor årligen.

​Därför gör nu Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tillsammans med sexton landsting och regioner, en kraftsamling för att minska de vårdrelaterade infektionerna.

Redan 2008 tog landsting och regioner, i samarbete med SKL, ett initiativ till nationell satsning för ökad patientsäkerhet. Då startade också de så kallade punktprevalens-mätningarna. Två gånger per år har förekomsten av vårdrelaterade infektioner, samt följsamheten till så kallade basala hygienrutiner och klädregler, mätts på landets alla sjukhus.

De första åren sjönk infektionerna märkbart, men därefter har minskningen i stort sett uteblivit för att stanna på cirka nio procent.

Landsting som lyckats kan ha uppemot femtio procent färre vårdrelaterade infektioner jämfört med de mindre framgångsrika. En omfattande studie av vad som skiljer de framgångsrika från de mindre framgångsrika har lett fram till åtta framgångsfaktorer som presenteras i rapporten ”Vårdrelaterade infektioner – Framgångsfaktorer som förebygger”:

  1. Vårdrelaterade infektioner ses som oacceptabla
  2. Hygienriktlinjer ses som självklara
  3. Riskbedömningar ger proaktiva arbetssätt
  4. Goda lokalmässiga förutsättningar skapas
  5. Konsekvent budskap och regelbunden återkoppling
  6. Städning ses som en viktig del
  7. Vårdhygien och verksamheter samarbetar tätt
  8. Fokuserad ledning som agerar vida adekvata kanaler.

Nyheten i sin helhet på SKL:s webbplats

Rapporten Vårdrelaterade infektioner – framgångsfaktorer som förebygger på SKL:s webbplats

Broschyren Vårdrelaterade infektioner – framgångsfaktorer som förebygger på SKL:s webbplats

Rapporten Vårdrelaterade infektioner – framgångsfaktorer som förebygger som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Broschyren Vårdrelaterade infektioner – framgångsfaktorer som förebygger som kunskapsstöd på Kunskapssguiden

Tillbaka till aktuellt