Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Samlad informationsspecifikation för levnadsvanor

Samlad informationsspecifikation för levnadsvanor

Informationsspecifikation för levnadsvanor – tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor anger hur man kan dokumentera processen att stödja en patient att ändra en levnadsvana.

​Socialstyrelsen har reviderat den samlade informationsspecifikationen för levnadsvanor. I denna version av informationsspecifikationen har följande ändringar gjorts jämfört med den ursprungliga versionen: begrepps- och informationsmodellen har gjorts om enligt nationell informationsstruktur (NI 2015:1). Några Snomed CT-koder har bytts ut jämfört med tidigare version.

Informationsspecifikation för levnadsvanor – tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor anger hur man kan dokumentera processen att stödja en patient att ändra en levnadsvana. Den omfattar de levnadsvanor som ingår i de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder, det vill säga tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Informationsspecifikationen bygger på den RIV-specifikation som Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har tagit fram och den informationsspecifikation för riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor som har utarbetats i Region Skåne med stöd från Socialstyrelsen. Informationsspecifikationen kan användas av dem som utvecklar journalsystemen i landstingen och av journalsystemsföretag.

Informationsspecifikation för levnadsvanor – tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt