Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Samverkan mellan olika vårdnivåer gynnar arbetet med levnadsvanor

Samverkan mellan olika vårdnivåer gynnar arbetet med levnadsvanor

Många patienter vårdas idag både inom kommunal hälso- och sjukvård och i vården inom landsting eller regioner. För att patienterna ska få ett bra och effektivt omhändertagande är det viktigt att olika vårdnivåer och huvudmän samverkar. Då kan det bli tydligt var ansvaret ligger för olika åtgärder.

​Socialstyrelsens process för samverkan kan vara ett stöd när olika vårdnivåer ska samverka eller när hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska samverka.
Processen kan bidra till ökad vårdkvalitet och en gemensam och sammanhållen vårdprocess. Att samverka för hälsosamma levnadsvanor skapar fördelar både för patienten och för personal på flera nivåer.

Socialstyrelsen har utvecklat processen för samverkan tillsammans med Region Kronoberg och Lessebo kommun. Syftet var att få fram en vårdprocess som blir till nytta för både regioner, landsting och kommuner. Det handlade också om att beskriva arbetet med att ta fram processen för att sprida erfarenheter till övriga landsting, regioner och kommuner.

Ett nytt tema på Kunskapsguiden om stöd för samverkan presenterar processen och hur man kan arbeta med den. Under temat kan du läsa mer om Region Kronobergs erfarenheter av att arbeta utifrån processen.

Stödet och processen har sin utgångspunkt i arbete med levnadsvanor men kan användas även för andra hälsorelaterade ärenden, oavsett verksamhet.

Stöd för samverkan