Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Sjukt engagerad – en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen

Sjukt engagerad – en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen

Sjukt engagerad – en kartläggning av patient- och funktionshin-derrörelsen belyser hur förutsättningarna för patienters kollektiva delaktighet i hälso- och sjukvårdens utformning kan stärkas.

​Sjukt engagerad – en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen belyser hur förutsättningarna för patienters kollektiva delaktighet i hälso- och sjukvårdens utformning kan stärkas. Rapporten är utgiven av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Patienter kan påverka hälso- och sjukvårdssystemet på två sätt – som individer och som del av ett kollektiv. De senaste åren har regeringen och landstingen vidtagit en rad olika åtgärder med syftet att stärka den enskilda patientens ställning i vården. Vårdgaranti, vårdval, rätt till förnyad medicinsk bedömning och införandet av en sammanhållen patientlag är exempel på sådana initiativ. Patienters ställning som kollektiv har däremot inte varit i fokus för reformer eller större åtgärder – trots att flera faktorer har ökat efterfrågan på den kollektiva rösten från hälso- och sjukvårdens användare.

Sjukt engagerad – en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen bidrar med ett kunskapsunderlag om patient- och funktionshinderrörelsen och mer specifikt om hur den påverkar hälso- och sjukvården. Patient- och funktionshinderrörelsen kartläggs och identifierar ett antal utvecklingsområden för att stärka förutsättningarna för patienter och personer med funktionsnedsättning att kollektivt bidra med kunskap och erfarenhet i utformningen av hälso- och sjukvården.

Sjukt engagerad – en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt