Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Skattning av barn i familjer med missbruksproblem

Skattning av barn i familjer med missbruksproblem

Mellan 4 och 5 procent av Sveriges minderåriga barn bor med en förälder som är i vård för missbruks- eller beroendeproblem.

​Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har publicerat den första av tre fördjupade rapporter utifrån Kunskap till praktiks nationella kartläggning av föräldrar inom landets missbruks- och beroendevård från 2012. Rapporten ”Föräldrar i missbruks- och beroendevård och deras barn” syftar dels till att granska datakvaliteten, dels till att försöka få en uppfattning om hur stor del av landets alla barn under 18 år som bor med en förälder som har missbruks- eller beroendeproblem.

Resultatet av rapporten är en viktig utgångspunkt för de två kommande rapporterna eftersom de till stor del handlar om barn under 18 år. Nästa rapport publiceras i slutet av augusti och den tredje rapporten är färdig den 31 oktober.

Långt ifrån alla föräldrar kontaktar vården

Genom att jämföra Kunskap till praktiks kartläggning med Socialstyrelsens patientregister, ASI-data, urval i Statens personadressregister och en rapport från Beroendecentrum Stockholm, har CAN kommit fram till att Kunskap till praktiks kartläggning bör vara representativ för föräldrar i missbruks- och beroendevård på nationell nivå. Däremot ska inte resultaten ses som representativa för föräldrar med missbruk eller beroende generellt.

CAN har kommit fram till att mellan 4 och 5 procent av alla barn under 18 år i Sverige* bor med en förälder som har missbruks- eller beroendeproblem. Dock förknippas nästan alltid skattningar av den här typen med ett visst mått av osäkerhet då långt ifrån alla dessa föräldrar har kontakt med vården. Därför bör skattningen ses som en minimiskattning av problemets omfattning. I rapporten har CAN också kommit fram till att det är betydligt vanligare med missbruk eller beroende av narkotika eller flera substanser bland föräldrarna i missbruks- och beroendevården än bland föräldrar i den allmänna befolkningen som har missbruks- eller beroendeproblem. Bland dem är istället alkohol den vanligast förekommande drogen.

* Enligt SCB fanns det år 2012 1 928 121 barn under 18 år i Sverige.

Nyheten och kunskapsstödet Föräldrar i missbruks- och beroendevård och deras barn på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats

Föräldrar i missbruks- och beroendevård och deras barn på CAN:s webbplats

Föräldrar i missbruks- och beroendevård och deras barn som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt