Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Skolbarn mår allt bättre men psykisk ohälsa oroar

Skolbarn mår allt bättre men psykisk ohälsa oroar

De flesta barn i Sverige mår bra och deras levnadsvanor har på många sätt förbättrats sedan 1980-talet, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Samtidigt är vissa resultat oroande. Många flickor uppger att de har psykosomatiska besvär och nästan var femte 13-årig flicka har försökt att gå ner i vikt.

​Folkhälsomyndighetens rapport Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14 ger överlag en ljus bild av barns och ungdomars hälsa. De allra flesta uppger att de mår bra. Allt färre dricker sig berusade, röker eller snusar. Fler äter grönsaker dagligen samtidigt som andelen som äter godis eller dricker läsk varje dag minskar.

Försämrad kroppsuppfattning

Några av resultaten från årets undersökning är oroväckande. Det gäller främst unga flickors psykiska hälsa, mätt genom förekomsten av psykosomatiska besvär. Andelen 15-åriga flickor som upplever minst två psykiska och/eller kroppsliga besvär så som ont i magen eller sömnproblem mer än en gång i veckan fortsätter att öka, och är nu den högsta sedan studien började, 57 procent.

Unga kvinnors kroppsuppfattning har också försämrats. Hälften av de 13- och 15-åriga flickorna anser att de är för tjocka. Nästan var femte 13-årig flicka, 18 procent, säger sig ha försökt att gå ned i vikt, en ökning jämfört med förra mätningen.

Nyheten i sin helhet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14 som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt