Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Skolelevers drogvanor 2014 visar att alkoholkonsumtionen minskar

Skolelevers drogvanor 2014 visar att alkoholkonsumtionen minskar

Skolelevers drogvanor 2014 redovisar resultatet av de årliga drogvaneundersökningarna som genomförs i årskurs 9 och i gymnasiets år 2. Rapporten är utgiven av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

​I Skolelevers drogvanor 2014 redovisas resultatet av de årliga drogvaneundersökningarna som genomförs i årskurs 9 och i gymnasiets år 2. I rapporten redovisas resultat kring användning av alkohol, tobak, narkotika, sniffnings- och dopningsmedel samt läkemedel och de problem eleverna upp-gett att de råkat ut för i samband med alkoholkonsumtion. Dessutom redovisas resultat uppdelat på regioner följt av frågor om spelande om pengar. Avslutningsvis redogörs för samband mellan socioekonomiska skillnader på skolnivå relaterat till substansanvändning.

Alkoholkonsumtion – nedåtgående trend

Andelen alkoholkonsumenter i årskurs 9 och i gymnasiets år 2 har sjunkit under 2000-talet. I årets undersökning svarade 43 % av pojkarna och 50 % av flickorna i årskurs 9 att de druckit alkohol under de senaste 12 månaderna. Motsvarande värden i gymnasiets år 2 var 76 respektive 82 %. I båda årskurserna klassificeras alltså fler flickor som alkoholkonsumenter jämfört med pojkar.
Alltsedan mitten av 2000-talet har årskonsumtionen mätt i liter ren alkohol (100 %) varit nedåtgående bland pojkar i årskurs 9. Bland flickorna i samma årskurs förefaller nedgången ha avtagit något. I gymnasiets år 2 har nivåerna sjunkit kraftigt sedan 2006. Andelen hög-, risk- och intensivkonsumenter av alkohol följer samma nedåtgående trend.

Skolelevers drogvanor 2014 på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt