Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Slutrapport om vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga

Slutrapport om vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga behandlar Socialstyrelsens stöd vad gäller skydds-, tvångs- och begränsningsåtgärder i vården och omsorgen. Slutrapporten visar bland annat att Kunskapen om omfattningen av tvångs- och begränsningsåtgärder är bristfällig vad gäller personer med hemtjänst, personlig assistans och inom anhörigvården.

Omslagsbild till Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga

​Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att följa utvecklingen av vården och omsorgen om vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga. Arbetet har inriktats mot tvångs- och begränsningsåtgärder och hur den kommunala vården och omsorgen (inklusive enskilda verksamheter) ska kunna undvika och förebygga dessa åtgärder. Om Socialstyrelsen finner att verksamheterna har behov av stöd ska myndigheten överväga vilket stöd de behöver, samt påbörja arbetet med att initiera detta.

Efter att ha följt utvecklingen och studerat den nuvarande situationen inom området kan Socialstyrelsen bland annat konstatera följande:

  • Intresset för dessa frågor är stort i vården och omsorgen.
  • Ett stort problem är svårigheten att få ett tydligt samtycke från personer med nedsatt beslutsförmåga. 
  • Personalen i vården och omsorgen synliggör inte självklart de tvångs- och begränsningsåtgärder som förekommer. 
  • Det finns ofta en vilja och en tro på att någon annan kan lösa problemet. 
  • Kunskapen om omfattningen av tvångs- och begränsningsåtgärder är bristfällig vad gäller personer med hemtjänst, personlig assistans och inom anhörigvården.
  • Socialstyrelsens stöd om skydds-, tvångs- och begränsningsåtgärder når inte ut till hela den kommunala vården och omsorgen om vuxna.

Med utgångspunkt från det arbete som har genomförts kan Socialstyrelsen rapportera följande:

  • Socialstyrelsen har påbörjat en uppdatering av myndighetens stöd om skydds-, tvångs- och begränsningsåtgärder till verksamheterna. 
  • Socialstyrelsen har påbörjat planeringen av aktiviteter i syfte att sprida kunskap om det stöd hela regeringens åtgärdsprogram
  • Det finns skäl att överväga en fördjupad analys inom ramen för en rättsutredning för att klargöra bland annat i vilken mån det finns rättsliga förutsättningar för att använda ny teknik för denna målgrupp och utreda vilka typer av samtycken som går att tillämpa inom vården och omsorgen.

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga – slutrapport på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt