Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Snabbguide för drogförebyggande arbete

Snabbguide för drogförebyggande arbete

Snabbguide för drogförebyggande arbete ger vägledning och praktiska råd i hur man bedriver ett drogförebyggande arbete på ett kvalitetssäkrat sätt. Snabbguiden riktar sig framför allt till samordnare inom området alkohol, narkotika, dopning och tobak, ANDT, på lokal och regional nivå. Snabbguiden är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

​Snabbguide för drogförebyggande arbete ger vägledning och praktiska råd i hur man bedriver ett drogförebyggande arbete på ett kvalitetssäkrat sätt. Snabbguiden riktar sig framför allt till samordnare inom området alkohol, narkotika, dopning och tobak, ANDT, på lokal och regional nivå.
Den kan bland annat fungera som ett kvalitetsstöd och komplement till organisationers lokala projektmallar. Förutom till projektverksamhet kan snabbguiden även användas till ordinarie förebyggande arbete som behöver kvalitetssäkras.

Snabbguide för drogförebyggande arbete på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt