Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Socialnämnden ska erbjuda stöd till anhöriga

Socialnämnden ska erbjuda stöd till anhöriga

Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionsnedsättning.

​En viktig uppgift för vården och omsorgen är att se till att de som hjälper, stödjer eller vårdar en närstående får information om möjligheten att få stöd för egen del. Information kan exempelvis vara skriftlig via broschyrer, informationsblad, tidningar och internet.

Det finns anhöriga som gör omfattande insatser för en närstående utan att den närstående har några insatser från socialtjänsten. Det är därför vik¬tigt att socialtjänsten går ut brett med tydlig information om anhörigas möjlighet till stöd.

Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen erbjuda stöd till anhöriga

Enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska socialnämnden ”erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”. Det innebär att arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter.

Stöd till anhöriga är ett nytt tema på Kunskapsguiden

Stöd till anhöriga som tema på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt