Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Socialstyrelsen har granskat 169 effektutvärderingar

Socialstyrelsen har granskat 169 effektutvärderingar

Socialstyrelsen har granskat 169 svenska effektutvärderingar av psykologiska och sociala interventioner, fram till april 2012. Syftet med granskningen var att identifiera förbättringsområden.

​Rapporten Vetenskaplig kvalitet i publicerade effektutvärderingar innehåller en granskning av den vetenskapliga kvalitén hos samtliga 169 svenska effektutvärderingar av psykologiska och sociala interventioner, fram till april 2012. Syftet med granskningen var att identifiera förbättringsområden.

En generell slutsats är att det är påtaglig brist på utvärderingar inom individ- och familjeomsorg, skola, äldreomsorg, försäkringskassa och kriminalvård.

Granskningen beskriver en stor variation i rapporterad vetenskaplig kvalitet. Den visar att publicering i en tidskrift med kollegial granskning inte garanterar hög vetenskaplig kvalitet. Men den vetenskapliga kvaliteten ökade över tid. Det finns en risk att främst äldre utvärderingar redovisar snedvridna resultat som beror på kvalitetsbrister. Även nyare artiklar har delvis brister. Det talar för vikten av att förstärka utbildningen för forskare om hur effektutvärderingar bör genomföras och rapporteras.

Vetenskaplig kvalitet i publicerade effektutvärderingar – 169 svenska utvärderingar av psykologiska och sociala interventioner på Socialstyrelsens webbplats

Vetenskaplig kvalitet i publicerade effektutvärderingar – 169 svenska utvärderingar av psykologiska och sociala interventioner som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt