Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Socialstyrelsen slutredovisar uppdraget att stödja införande av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Socialstyrelsen slutredovisar uppdraget att stödja införande av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

I en ny rapport slutredovisar Socialstyrelsen uppdraget att stödja införande av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Resultatet visar bland annat att patienternas levnadsvanor är mer i fokus än tidigare men att fortsatta insatser krävs.

​I en ny rapport slutredovisar Socialstyrelsen uppdraget att stödja införande av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Sedan Socialstyrelsen år 2011 inledde arbetet med att stödja införandet av myndighetens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder har patienternas levnadsvanor kommit mer i fokus i landstingens ledning och styrning av hälso- och sjukvården. Vårdgivarna har mål för det sjukdomsförebyggande arbetet, man har tagit fram vårdprogram och rutiner samt håller på att utveckla dokumentationshanteringen.

Många patienter erbjuds stöd för att förändra ohälsosamma levnadsvanor men det finns skäl att fortsätta utbyggnaden av arbetet med sjukdomsförebyggande metoder. Det gäller till exempel för patienter med kroniska sjukdomar.

Den kommunala hälso- och sjukvården har inte kommit igång med att arbeta enligt rekommendationerna i riktlinjerna. Det finns en uppfattning i den kommunala hälso- och sjukvården att det är landstingens ansvar men den är inte avstämd med landstingen.

Sjukdomsförebyggande metoder – stöd till införandet av nationella riktlinjer på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt