Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Sprutbyte minskar risken för smitta

Sprutbyte minskar risken för smitta

Personer som injicerar droger löper stor risk att smittas med svåra och ibland livshotande infektionssjukdomar. I en ny vägledning rekommenderar Folkhälsomyndigheten en rad åtgärder, däribland sprutbyte, i kampen mot spridningen av hepatit B och C samt hiv.

​Folkhälsomyndigheten föreslår ett strukturerat sätt att arbeta hälsofrämjande för att förhindra smittspridning bland personer som injicerar droger – en grupp som i dag har en hög sjukdomsbörda och en kraftigt ökad risk att dö i förtid.

Lågtröskelverksamheter

Folkhälsomyndigheten lyfter fram olika så kallade lågtröskelverksamheter som det mest effektiva sättet att nå personer som injicerar droger. I dessa verksamheter bör grundläggande och individanpassad vård och omsorg erbjudas, som vaccination, testning och rådgivning, sprutbyte samt möjlighet att träffa kurator, barnmorska och att länkas vidare till andra stödjande insatser.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar droger är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Läs hela pressmeddelandet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar droger på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar droger som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt