Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Stimulansmedel har positiv effekt på e-hälsoutvecklingen inom socialtjänsten

Stimulansmedel har positiv effekt på e-hälsoutvecklingen inom socialtjänsten

Stimulansmedel för att påskynda e-hälsoutvecklingen inom socialtjänsten har haft positiv effekt på utvecklingsarbetet i kommunerna. Det visar en uppföljning från Socialstyrelsen.

​Socialstyrelsens uppföljning av stimulansmedel 2014 visar att stimulansmedlen har haft en positiv effekt på utvecklingsarbetet i kommunerna och att behovet av fortsatt arbete inom området är stort.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har inom ramen för en överenskommelse med regeringen fördelat statliga medel för att påskynda e-hälsoutvecklingen inom socialtjänsten under 2014. Totalt har SKL fördelat 60 miljoner kronor till kommunförbund och regionförbund. Medlen ska användas för att

  • införa e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna – det kan gälla att ta del av information som rör den egna personen eller någon närstående, välja utförare eller att ha kontakt med sin eller någon närståendes utförare
  • påbörja processen att etablera konceptet ”trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik”
  • säkerställa att de trygghetslarm som kommunen beviljat är digitala och fungerar
  • fullfölja införande och användning av Nationell patientöversikt, NPÖ. 

Socialstyrelsen konstaterar att satsningen varit viktig för e-hälsoutvecklingen i kommunerna. Stimulansmedlen har inneburit att utvecklingsinsatser har kommit igång eller tidigarelagts.

Utveckling av e-hälsa i kommunerna – uppföljning av stimulansmedel 2014 på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt