Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Stöd för individbaserad systematisk uppföljning

Stöd för individbaserad systematisk uppföljning

Nytt material på Kunskapsguiden kan stödja socialtjänsten att komma igång med individbaserad systematisk uppföljning i klientarbetet. Systematisk uppföljning innebär att man dokumenterar arbetet med enskilda klienter och sammanställer informationen på gruppnivå i syfte att utveckla och förbättra verksamheten.

​Nu finns material för dig som vill stödja socialtjänsten att bedriva individbaserad systematisk uppföljning i klientarbetet.

Materialet omfattar bland annat:

  • Exempel på resultat av systematisk uppföljning i praktiken.
  • Presentationsmaterial om vad individbaserad systematisk uppföljning är, varför det är viktigt och stöd att komma igång.
  • Förslag på utbildningsupplägg för att komma igång med och testa systematisk uppföljning.
  • Juridisk information om systematisk uppföljning.

Materialet har utvecklats inom Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning i socialtjänsten - ett samarbete mellan Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt representanter för de regionala samverkans- och stödstrukturerna.

Systematisk uppföljning innebär att man dokumenterar arbetet med enskilda klienter och sammanställer informationen på gruppnivå i syfte att utveckla och förbättra verksamheten.

Stöd för systematisk uppföljning

Om Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning i socialtjänsten