Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Stöd till kommunerna för att använda e-hälsa

Stöd till kommunerna för att använda e-hälsa

eHälsomyndigheten har fått ett regeringsuppdrag att samordna, utforma och tillgängliggöra ett nationellt stöd riktat till kommunerna, för införande och användning av digital teknik, e-hälsa.

​Stödet ska vara vägledande för kommunerna och ge stöd till kommunernas eget arbete med digitalisering inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det nationella stödet ska inte ersätta andra aktörers arbete på området, enligt uppdraget.

Uppdraget på ehälsomyndighetens webbplats