Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Till dig som prenumererar på Kunskapsguidens nyhetsbrev

Till dig som prenumererar på Kunskapsguidens nyhetsbrev

Den 25 maj börjar en ny dataskyddsförordning, förkortat GDPR, att gälla inom EU och ersätter då vår svenska personuppgiftslag (PUL). Vi vill informera dig som redan är prenumerant på Kunskapsguidens nyhetsbrev om hur dina personuppgifter behandlas och vad som händer om du väljer att avsluta prenumerationen.

​GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i Sverige och resten av EU den 25 maj 2018. För att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas när du prenumererar på Kunskapsguiden vill vi berätta för dig vad som gäller.

Socialstyrelsen behandlar dina kontaktuppgifter (e-postadress och befattning om sådan anges) för att vi ska kunna skicka din beställning av Kunskapsguidens nyhetsbrev. Socialstyrelsen gör det med stöd av ett samtycke från dig. Du kan när som helst avanmäla dig från din prenumeration via avregistreringslänken i utskicket och vi tar då bort dina uppgifter ur Kunskapsguidens prenumerationsregister.

När du registrerade dig som prenumerant samtyckte du till behandling av de personuppgifter som du då lämnade och fortsätter att få din prenumeration så länge du önskar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ett registerutdrag, rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade, rätt att begära begränsning, rätt att invända mot behandlingen, samt rätt att begära att uppgifterna flyttas. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Har du frågor, fundering och i övrigt vill komma i kontakt med oss kan du vända dig till kunskapsguiden@socialstyrelsen.se.

Socialstyrelsen har även ett dataskyddsombud som du når via dataskyddsombud@socialstyrelsen.se.

Information finns också på Kunskapsguiden om hur personuppgifter behandlas vid prenumeration av nyhetsbrevet: Juridisk information på Kunskapsguiden