Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Tillsyn av tandvården visar på brister

Tillsyn av tandvården visar på brister

Befolkningen i Sverige har generellt sett en god tandhälsa och majoriteten är nöjda med tandvården. Men IVO:s rapport Tillsyn av tandvården 2013 visar på brister.

​Generellt sett har befolkningen i Sverige en god tandhälsa och majoriteten är nöjda med tandvården. Men rapporten Tillsyn av tandvården 2013 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, visar samtidigt på brister inom tandvården. Dessa brister har drabbat patienter och mer eller mindre påverkat deras livskvalitet. Tillsynsresultatet visar på brister inom både offentligt och privat bedriven tandvård.

Rapporten visar bland annat följande brister:

  • Hälso- och sjukvården anmäler inte alla allvarliga vårdskador till tillsynsmyndigheten. Lex Mariaanmälningarna från tandvården borde förmodligen vara betydligt fler än de som registreras hos IVO idag.
  • Patientjournalerna saknar ofta väsentliga anteckningar om bakgrund och motiv till den valda behandlingen. I flera fall är delar av dokumentationen otydlig eller saknas helt, exempelvis röntgenbilder.
  • I klagomål framkommer ofta uppgifter om att patienten inte blivit korrekt bemött eller omhändertagen. I drygt en tredjedel av besluten med kritik konstaterade tillsynsmyndigheten att de berörda patienterna inte hade fått information om riskerna eller konsekvenserna av behandlingen, eller att tandläkaren hade påbörjat behandlingen utan att ha lyssnat eller tagit hänsyn till patientens önskemål.

Tillsyn av tandvården 2013 – en sammanställning av resultat och iakttagelser i tillsynen är tänkt att fungera som stöd till vårdgivare och personal inom tandvården i deras kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

Tillsyn av tandvården 2013 på IVO:s webbplats

Tillsyn av tandvården 2013 som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt