Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling av hepatit C

Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling av hepatit C

Läkemedelsverket har uppdaterat Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn – behandlingsrekommendation eftersom flera nya läkemedel har godkänts och kunskapen om läkemedlen har ökat.

​Under 2014 tog Läkemedelsverket i samverkan med Referensgruppen för antiviral terapi, RAV, fram ett kunskapsunderlag om behandling av hepatit C-virusinfektion. Utvecklingen inom hepatit C-området har gått mycket snabbt de senaste åren. Därför har Läkemedelsverket uppdaterat Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn – behandlingsrekommendation eftersom flera nya läkemedel har godkänts och kunskapen om läkemedlen har ökat.

Behandlingsrekommendationen är resultatet av ett expertmöte som hölls i april 2015 och den ersätter Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion – kunskapsunderlag som publicerades sommaren 2014. De främsta skillnaderna mot 2014 års dokument är:

  • Behandlingsrekommendationen fokuserar på interferonfria behandlingar. Interferon bör endast ges i undantagsfall efter en individuell risk-nyttabedömning.
  • Patientgruppen som är prioriterad för behandling vidgas så att även de med måttlig leverfibros, F2, och kvinnor som behöver IVF-behandling omfattas.
  • Rekommendationerna för handläggning av vissa patientkategorier, dekompenserad leversjukdom, inför och efter levertransplantation, har uppdaterats.
  • Avsnittet om behandling av patienter med pågående missbruk har utökats.
Tillbaka till aktuellt