Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Uppdaterad version av broschyr om spel om pengar

Uppdaterad version av broschyr om spel om pengar

I en uppdaterad version av broschyren Spel om pengar – ett folkhälsoproblem beskrivs spel om pengar och hur man märker om en person har spelproblem eller är spelberoende. Broschyren vänder sig till beslutsfattare, yrkesverksamma och ideella organisationer som arbetar med att förebygga spelproblem.

​I en uppdaterad version av broschyren Spel om pengar – ett folkhälsoproblem beskrivs spel om pengar och hur man märker om en person har spelproblem eller är spelberoende. I broschyren beskrivs också riskfaktorer och vilka konsekvenser spelandet har för hälsan.

Spelproblem medför negativa sociala, ekonomiska, och hälsomässiga konsekvenser för personen som spelar, deras anhöriga, och för samhället i stort. Även om vi ser en minskning i antalet spelare ser vi samtidigt att de som spelar gör det för allt mer pengar. Vi ser även en ökad tillgänglighet av spel om pengar i tid och rum via olika former av online-spel samt en ökad marknadsföring av spel.

Tecken på om en person har spelproblem är bland annat att spelandet upptar mycket tid och att man tappar kontrollen vid spelandet. Andra kännetecken är abstinens, upptagenhet och att man försöker vinna tillbaka förlorade pengar.

Spelpreventiva insatser behövs på flera nivåer

För att förebygga spelproblem och spelberoende behöver man arbeta på flera områden och nivåer samtidigt. Faktorer som har betydelse kan exempelvis vara spelarens situation i livet, spelens utformning och tillgänglighet, lagar och regler, och det sociala nätverket.

Skriften vänder sig till beslutsfattare, yrkesverksamma och ideella organisationer som på olika nivåer arbetar eller vill arbeta med att förebygga spelproblem. Den kan även vara till nytta för den som har ett allmänt intresse för frågan.

Nyheten i sin helhet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Spel om pengar på Folkhälsomyndighetens webbplats

Spel om pengar som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt