Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Utreda barn och unga – handbok med tillhörande filmer

Utreda barn och unga – handbok med tillhörande filmer

En ny handbok från Socialstyrelsen vägleder socialtjänsten för att stärka rättsäkerheten för de barn och familjer som de är i kontakt med. Till handboken finns filmer som kan fungera som utgångspunkt för diskussion.

Omslagsbild till Utreda barn och unga
​Utreda barn och unga – handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen ger vägledning genom att samlat redogöra för lagstiftning,
föreskrifter, allmänna råd, förarbeten och beslut från Justitieombudsmannen
(JO) när det gäller socialnämndens ansvar för att ta emot en anmälan, göra en förhandsbedömning, utreda, genomföra och följa upp öppenvårdsinsatser i ärenden som gäller barn och unga enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. I handboken beskrivs också förebyggande insatser enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 

Uppdelad i sex delar

Handboken är uppdelad i sex delar. Den första delen beskriver utgångspunkter för den sociala barn- och ungdomsvården. Del två till fyra följer en kronologisk ordning för handläggning av ett ärende från aktualisering till avslut. Den femte delen beskriver den särskilda handläggningen när det gäller brott mot barn. I den avslutande sjätte delen finns information om några aspekter för handläggning av ärenden om unga i åldern 18–20 år.

Filmer om handbokens delar

Till var och ett av handbokens kapitel finns en kort film. Att se filmerna tillsammans i en arbetsgrupp kan vara en utgångspunkt för att prata om hur ni arbetar idag och hur arbetets olika delar kan utvecklas.
 
Tillbaka till aktuellt