Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Utsatta grupper halkar efter i hälsa

Utsatta grupper halkar efter i hälsa

Skillnaderna i hälsa fortsätter att vara stora i Sverige och ökar i vissa grupper. Lågutbildade förväntas leva ett flera år kortare liv och drabbas hårdare och oftare av hjärtinfarkt, stroke, cancer, olyckor, självmord och psykisk ohälsa jämfört med högutbildade. Det visar Folkhälsomyndighetens rapport Folkhälsan i Sverige 2014.

​Trots att svenskarnas hälsa generellt blir allt bättre finns det idag stora skillnader mellan grupper med olika utbildningsbakgrund. Det är tidigare belagt att människors hälsa är nära kopplat till utbildningsbakgrund och ekonomisk situation. Folkhälsomyndighetens rapport visar nu tydligt att utsatta grupper inte har kunnat tillgodogöra sig de förbättringar i hälsa och livslängd som kommit många andra till del de senaste decennierna.

Personer med kortare utbildning utsätts oftare för större risker i arbetslivet, har större ekonomisk utsatthet och mindre makt över den egna livssituationen. Möjligheterna att genom egna val förbättra sin hälsa blir därmed mer begränsad.

Stor skillnad i förväntad livslängd

Folkhälsomyndighetens rapport visar att en 30-åring med förgymnasial utbildning förväntas leva fem år kortare än en 30-åring med eftergymnasial utbildning.

När det gäller folksjukdomarna är skillnaderna stora. Exempelvis hjärtinfarkt är mer än tre gånger vanligare bland 35-44 åringar med förgymnasial utbildning än bland dem med eftergymnasial utbildning. Även självmord och psykisk ohälsa sticker ut och är omkring dubbelt så vanligt bland dem med förgymnasial utbildning.

Nyheten i sin helhet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Folkhälsan i Sverige – årsrapport 2014 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Folkhälsan i Sverige – årsrapport 2014 som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt