Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Utvecklingen av e-hälsa i kommunerna har följts upp

Utvecklingen av e-hälsa i kommunerna har följts upp

En uppföljning av utvecklingen av e-hälsa i kommunerna har bland annat visat att cirka en tredjedel av kommunerna har någon eller några e-tjänster riktade till allmänheten eller socialtjänstens brukare.

​Socialstyrelsen har tagit fram nyckeltal för utvecklingen av e-hälsa i kommunerna och gjort en uppföljning i landets samtliga kommuner. E-hälsa i kommunerna – redovisning av nyckeltal för utveckling av e-hälsa i kommunerna 2014 redovisar resultaten från uppföljningen. Den har gjorts med stöd av nyckeltalen.

Några av resultaten som redovisas i rapporten är:

  • Cirka en tredjedel av kommunerna har någon eller några e-tjänster riktade till allmänheten eller socialtjänstens brukare. Den typ av e-tjänst som är vanligast förekommande är ansökan om bistånd eller insats.
  • Socialstyrelsen uppskattar antalet trygghetslarm till cirka 212 000 varav 30 000, cirka 14 procent, är digitala.
  • I cirka 57 procent av kommunerna är samtliga kommunala vårdenheter anslutna till den nationella patientöversikten, NPÖ, så att de kan ta del av andra vårdgivares journalanteckningar.

Socialstyrelsen har tagit fram nyckeltalen i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och regionala e-hälsosamordnare från Östergötlands, Kalmars och Norrbottens län.

E-hälsa i kommunerna – redovisning av nyckeltal för utveckling av e-hälsa i kommunerna 2014 på Socialstyrelsens webbplats

E-hälsa i kommunerna – redovisning av nyckeltal för utveckling av e-hälsa i kommunerna 2014 som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt