Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Välfärdsteknik väcker nya frågor

Välfärdsteknik väcker nya frågor

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort en förstudie kring området välfärdsteknik för att ringa in möjliga risker för granskning i en kommande nationell tillsyn. IVO menar att välfärdsteknik kan skapa möjligheter för en säkrare och bättre omvårdnad men pekar också på möjliga risker, bland annat när teknik inte fungerar.

​För att få en bild av vad som är mest väsentligt för brukar och deras närstående träffade IVO Demensförbundet där de deltog i samtalsgrupper med både anhöriga och brukare. Myndigheten gjorde också besök på ett vård- och omsorgsboende.

Till nyheten på IVO:s webbplats

Tema Välfärdsteknik på Kunskapsguiden