Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Vården kan bli mer jämlik

Vården kan bli mer jämlik

Rapporten Jämlikhet och hälsofrämjande från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, visar att vården inte verkar fungera lika bra för alla grupper i samhället. Rapporten kan användas som underlag till diskussion och till fortsatt arbete för en mer jämlik hälso- och sjukvård.

​Jämlikhet och hälsofrämjande – resultat från nationell patientenkät och vårdbarometern baseras på patienters och befolkningens egna upplevelser och åsikter om hälso- och sjukvården. Svaren presenteras utifrån olika jämlikhetsdimensioner som kön, ålder, utbildning och modersmål för att se om det finns systematiska skillnader mellan olika grupper.

Rapporten visar att vården inte verkar fungera lika bra för alla grupper i samhället. Att uppmärksamma och synliggöra skillnader i vården är en viktig uppgift. Rapporten kan användas som underlag till diskussion och till fortsatt arbete för en mer jämlik hälso- och sjukvård.

Jämlikhet och hälsofrämjande – resultat från nationell patientenkät och vårdbarometer på SKL:s webbplats

Jämlikhet och hälsofrämjande – resultat från nationell patientenkät och vårdbarometern som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt