Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Vårdpersonal nöjda med eget patientsäkerhetsarbete

Vårdpersonal nöjda med eget patientsäkerhetsarbete

Vårdens medarbetare tycker att samarbetet kring patientsäkerheten fungerar bra och öppet inom den egna enheten. Däremot kan det brista mellan olika enheter. Det visar en ny enkät.

​Enkäten, som görs för andra gången, mäter medarbetares erfarenheter och uppfattningar om patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbete i den egna verksamheten i respektive landsting/region. Den speglar alltså subjektiva uppfattningar.

Även om vårdens medarbetare tycker att samarbetet på den egna enheten fungerar bra anger de också att

  • de är kritiska till den högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbetet
  • många händelser inte rapporteras
  • de har en hög arbetsbelastning.

Två förändringar på nationell nivå är tydliga sedan de förra mätningarna genomfördes (2010–2011):

  • Informationen och stödet till patienten vid en negativ händelse har förbättrats.
  • Rapportering och kommunikation kring avvikelser har försämrats.

Svarsfrekvensen var i snitt drygt 50 procent.

Patientsäkerhetskultur – sammanställning på nationell nivå av landstingens och regionernas mätningar 2012–2014 på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt