Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Viktigt att ta hänsyn till socioekonomiska och demografiska aspekter vid resursfördelning i primärvården

Viktigt att ta hänsyn till socioekonomiska och demografiska aspekter vid resursfördelning i primärvården

Kunskapsstödet Områdesbeskrivningar av sju vårdverksamheter innehåller en jämförarande beskrivning av sju verksamheter som deltagit i SKL:s projekt Vård på lika villkor. Kunskapsstödet visar att det är viktigt att ta ännu mer hänsyn till socioekonomiska och demografiska aspekter vid resursfördelning i primärvården.

​Forskare vid Mälardalens högskola har gjort en jämförande beskrivning av sju verksamheter som har deltagit i projektet Vård på lika villkor som drivits av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Målet med projektet har varit att utveckla arbetssätt och metoder som kan främja en mer jämlik första linjens vård.

Två av kunskapsstödets slutsatser är följande:

  • De deltagande verksamheterna representerar ett brett spektrum av primärvård i Sverige avseende olika förutsättningar. Denna variation av verksamheter har inneburit goda möjligheter för att Lärandeprojektet – Vård på lika villkor ska kunna nå olika målgrupper oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, socioekonomi, sexuell läggning, religion etcetera.
  • Variationer avseende socioekonomiska och demografiska aspekter som arbetslöshet, inkomst, utbildning, utländsk bakgrund, befolkningstäthet och ålder visar att dessa aspekter är viktiga att ta ännu mer hänsyn till vid resursfördelning både till verksamheter och inom verksamheter.

Områdesbeskrivningar av sju vårdverksamheter på SKL:s webbplats

Områdesbeskrivningar av sju vårdverksamheter som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt