Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Vill din enhet testa ett material som hjälper er att arbeta evidensbaserat?

Vill din enhet testa ett material som hjälper er att arbeta evidensbaserat?

Socialstyrelsen utvecklar ett stödjande material för att tillämpa evidensbaserad praktik, EBP, inom socialtjänstens alla verksamhetsområden. Vill din enhet testa materialet?

​Socialstyrelsen utvecklar ett utrednings- och beslutshjälpmedel för att tillämpa evidensbaserad praktik, EBP, inom socialtjänstens alla verksamhetsområden.

Materialet är avsett för självstudier och består av två delar. Den första delen beskriver de olika stegen i en evidensbaserad utrednings- och beslutsprocess. För varje steg finns en fallbeskrivning som åskådliggör hur man kan arbeta.

Till beskrivningen finns praktiska hjälpmedel, till exempel förslag på informationsbrev och på hur man kan inleda ett samtal med en klient eller brukare om den evidensbaserade processen. Det finns också en enkät som kan användas för att följa upp personens upplevda delaktighet.

Den andra delen av materialet utgörs av en checklista som är avsedd att vara ett stöd i det faktiska klientarbetet.

Test i praktiken behövs

Materialet bygger på litteratur om EBP. Det har utvecklats tillsammans med två kommunala arbetsplatser under hösten 2013 och våren 2014.

Under hösten 2014 och våren 2015 vill vi undersöka om självstudiematerialet fungerar utan direkt stöd från oss. Vi inbjuder därför arbetsplatser att vara med och testa materialet.

Kontakt

Vill ni på er enhet testa materialet? Vi tror att det är en fördel att alla på en enhet deltar i testet men det kan också utföras av en enskild person.

Välkommen att kontakta Ulrika Bergström på Socialstyrelsen för mer information! 
e-post: ulrika.bergstrom@socialstyrelsen.se, telefon: 075 247 42 28

Tillbaka till aktuellt