Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Webbutbildning i klinisk farmakologi för ST-läkare

Webbutbildning i klinisk farmakologi för ST-läkare

Socialstyrelsen lanserar en ny webbutbildning för ST-läkare för att stärka kompetensen inom läkemedelsområdet.

​Att stärka kompetensen inom läkemedel och läkemedelsbehandling hos läkare under specialiseringstjänstgöring, ST, är en del av den nationella läkemedelsstrategins insatser. Därför har Socialstyrelsen tagit fram en webbutbildning i specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare.

Utbildningen utgår från patientfall

Utbildningen bygger på fristående interaktiva patientfall som belyser viktiga kliniska farmakologiska principer.

Patientfallen innehåller övningar, diskussionsfrågor och tips för fördjupning. Patientfallen relaterar till det specialitetsövergripande delmålet om läkemedel i de reviderade målbeskrivningarna för läkarnas ST som planeras träda i kraft våren 2015.

Webbutbildningen kan användas på flera olika sätt under ST-läkarnas utbildning: Inom kurser riktade till ST-läkare, vid handledning av ST-läkare enskilt eller i grupp samt som självständig övning av ST-läkare.

Med hjälp av utbildningen kan framtida specialistläkare möjliggöra den nationella läkemedelsstrategins vision: ”rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle”.

Webbutbildningen Specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt