Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Webbutbildning om mänskliga rättigheter för offentlig verksamhet

Webbutbildning om mänskliga rättigheter för offentlig verksamhet

Mänskliga rättigheter är en webbutbildning som vänder sig till dig som arbetar i offentlig verksamhet. Utbildningen ger grundläggande kunskap om mänskliga rättigheter.

​De mänskliga rättigheterna omfattar medborgerliga och politiska rättigheter, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter inklusive rätten att delta i kultur och rätten till arbete och utbildning. De mänskliga rättigheterna skyddas och upprätthålls av internationella och nationella lagar och avtal.

I förhållandet mellan myndigheter och enskilda ställer mänskliga rättigheter krav på hur myndigheterna får och inte får agera. Exempelvis innehåller mänskliga rättigheter grundläggande krav på hur ärendehandläggning får och inte får utföras.

Webbutbildningen Mänskliga rättigheter vänder sig till dig som arbetar i svensk offentlig verksamhet och ger grundläggande kunskap om mänskliga rättigheter.

Utbildningen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Uppsala universitet. I samarbete med Myndigheten för delaktighet, MFD, har de tagit fram ett fördjupningskapitel om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Webbutbildningen Mänskliga rättigheter på Kunskapsguiden