Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Aktuellt Åtgärdsprogram för 2014: alkoholkonsumtion bland unga fortsätter att minska

Åtgärdsprogram för 2014: alkoholkonsumtion bland unga fortsätter att minska

Konsumtionen av alkohol och tobak minskar i befolkningen och få unga provar cannabis. Det är några av trenderna som konstateras i regeringens åtgärdsprogram för alkohol- , narkotika- , dopnings-, och tobakspolitiken för 2014.

​Regeringens strategi för alkohol- , narkotika- , dopnings-, och tobakspolitiken, ANDT-strategin, gäller till och med 2015 och är nu inne på sitt nästa sista år. Strategin innehåller sju långsiktiga mål som bland annat handlar om att minska tillgången till alkohol, narkotika, doping och tobak samt att öka tillgänglighet för vård av och stöd till personer med missbruk och beroende.
Regeringen fattar årligen beslut om ett åtgärdsprogram inom strategin.

Positiva trender i åtgärdsprogrammet för 2014

I åtgärdsprogrammet för 2014 sammanfattas vad som hänt inom strategins sju målområden och utvecklingen inom dessa.

  • Alkoholkonsumtionen minskar i befolkningen. Minskningen är särskilt stor bland ungdomar.
  • Få använder cannabis. Utvecklingen är stabil - en liten ökning finns bland unga vuxna, men inte bland andelen ungdomar som provat.
  • Tobaksbruket minskar i befolkningen, även bland ungdomar.
  • Ny kunskap finns om utbredningen av bruk och missbruk av ANDT och även läkemedel.
  • Ny kunskap finns också om den samlade sjukdomsbördan av ANDT i befolkningen.

Strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak

ANDT-strategins övergripande mål lyder: "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk".

Målet innebär

  • nolltolerans mot narkotika och dopning
  • att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak
  • att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion bland annat genom att minska konsumtionen och skadliga dryckesvanor.

Nyheten i sin helhet på Regeringskansliets webbplats

Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2014 på Regeringskansliets webbplats

Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2014 som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Tillbaka till aktuellt